top of page

נקודות "תיפוף" לשיחרור רגשי - EFT

המלצה על טכניקת "תיפוף" לשחרור רגשות סוערים - EFT

אשר ניתן ליישם בקלות באופן עצמי


שיטת השחרור הרגשי (באנגלית: Emotional Freedom Technique - EFT) היא שיטה טיפולית משלימה שפותחה בשנות ה-80 בארצות הברית. השיטה מסתמכת על אזכורים ברפואה הסינית אודות "חסימות אנרגטיות" כסיבה למחלות ולבעיות, בשילוב עם שיטות מערביות.


כאשר אנו רוצות לשחרר רגשות סוערים, אנו מתופפות באצבעותינו על נקודות בגוף בהן עוברים ערוצי זרימת אנרגיה (המרידיאנים), תוך כדי אמירה מילולית המתארת את הבעיה. התיפוף מאפשר לאנרגיה התקועה לזרום, הגוף יכול "לטפל" ברגשות ו"לעבד" אותם וכך לחזור לאיזון.


להלן השלבים בטיפול:

1) לבדוק עם עצמי היכן אני מרגישה חוסר נוחות או מתח? איך זה מרגיש? להשתדל להיות מדוייקת ככל האפשר, כולל מיקום, תיאור התחושה, ומהו בדיוק הרגש שעולה.


2) לבדוק עם עצמי מהי עוצמת התחושה ולתת לה מספר בין 0 ל-10.


3) תוך כדי טפיחות על נקודת הקרטה (בצד כף היד מתחת לזרת), לומר את המשפט שמתאר באמת איך אני מרגישה עכשיו, בתוספת מילים של קבלה עצמית:

"למרות שאני ___ (מרגישה כך וכך), אני אוהבת את עצמי ומקבלת את עצמי כמו שאני".

תוך כדי הטפיחות, לחזור על המשפט שלוש פעמים.


4) להמשיך בטפיחות, תוך כדי שאני חוזרת על התחושות שיש לי, הרגשות וכו', מה שאני מרגישה כרגע. סדר הנקודות הוא:

  1.  בקודקוד הראש

  2.  מעל הגבות

  3.  לצד העיניים

  4.  מתחת לעיניים

  5.  מתחת לאף

  6.  בסנטר

  7.  בעצמות הבריח

  8. מתחת לבית השחי (בין הצלעות בצד)

  9.  חזרה לקודקוד הראש

(מקור התמונה: https://www.efttapping.co.nz/about-eft )


5) בסיום - לנשום נשימה עמוקה.

6) ואז לבדוק עם עצמי - מה דרגת ההרגשה עכשיו. בדרך כלל תהיה ירידה, לדוגמה אם קודם העוצמה היתה 8, יתכן שארד ל-6 או 5. ככל שהעוצמה עדיין גדולה מ-2, אנו חוזרות על כל התהליך שוב, תוך כדי אימרות וטפיחות כל הזמן.

בכל סבב נוסף של תיפוף, מומלץ להתאים את המשפט, כמו לומר למשל – "למרות שאני עדיין מרגישה (כך וכך), אני מקבלת את עצמי באופן מלא ועמוק", וכן לשים לב איך אני מרגישה כרגע, ולשנות את המילים בהתאם.
Commentaires


bottom of page