top of page

ציטוטים נהדרים של אלברט איינשטיין


"האדם הוא חלק מהשלם שאנחנו מכנים "היקום", חלק המוגבל בזמן ובמרחב. הוא מרגיש את עצמו, את מחשבותיו ואת תחושותיו כמשהו נבדל מיתר העולם, שהוא סוג של אשליה אופטית.

האשליה הזאת הפכה לכלא שלנו, היא מגבילה אותנו באמצעות הרצונות הפרטיים שלנו והתקשרותנו לחוג צר של אנשים הקרובים לנו. מטרתנו להשתחרר מתוך הכלא הזה, להרחיב את תחום השתתפותנו עד כל יצור חי, עד העולם השלם במלוא תפארתו. אף אחד לא יצליח לבצע משימה כזאת עד הסוף, אבל המאמצים עצמם להגיע למטרה הזאת הם חלק מהשחרור והבסיס לביטחון הפנימי".

אלברט איינשטייןמיהו האדם? אלברט איינשטיין

"נסו לא להיות אנשים של הצלחה, אלא נסו להיות אנשים של ערך".


"עיקר מהותו וערכו של היחיד אינו בזכות היותו יצור מובדל, אלא בזכות היותו חלק מציבור אנושי גדול".


"ערכו האמיתי של אדם נמדד בראש ובראשונה, על פי הרמה שבה הצליח להשתחרר מעצמיותו".


"העולם מצוי בסכנה גדולה יותר מאנשים המשלימים עם רוע או מעודדים אותו, מאשר מאנשים שבאמת עושים אותו".


"מצבנו על אדמה זו מוזר. כל אחד מאיתנו מצוי כאן לשהייה ארעית קצרה; לשם איזו סיבה אינו יודע, אף שלעתים הוא חושב שהוא חש בה. אך ללא התבוננות מעמיקה יותר, אדם מבחין בחיי היום-יום, שהוא קיים עבור אנשים אחרים - ראשית כל עבור אלו שבחיוכם וברווחתם אושרנו שלנו תלוי לחלוטין, ואז עבור רבים שאינם ידועים לנו, שלגורלם אנו קשורים בחבלי הסימפטיה. מאה פעמים בכל יום אני מזכיר לעצמי, שחיי הפנימיים והחיצוניים מבוססים על עמלם של אנשים אחרים, חיים ומתים, ושעלי להתאמץ על מנת להעניק באותה מידה שקיבלתי, ואני עדיין מקבל".


"אדם שחווה הארה דתית נדמה בעיני כאדם, אשר שחרר את עצמו כמיטב יכולתו מאזיקי תשוקותיו האנוכיות והוא שקוע במחשבות, רגשות ושאיפות בהם הוא דבק בשל ערכם שמעל האישי".


Howard Eves, Mathematical Circles Adieu, Boston, 1977

コメント


bottom of page