top of page

חוכמת הטאו


"האנשים החיים על פי הטאו, חייהם חיים פשוטים.

הם משמרים את האנרגיות שלהם,

הם שמחים בחלקם.

הם אוהבים את הטבע ומבלים בו.

הם אינם נצמדים לשום דבר מוחלט ולומדים להקשיב להכוונה פנימית בחייהם.

הם לא מגלים עניין באופנות ובוחרים בחוכמה ובניסיון.

הם מקבלים שלכל שלב בחייהם יש יתרונות וחסרונות ומשתדלים להתחבר אל היתרונות"

(דנג מינג-דאו, "חכמת הטאו").

Comments


bottom of page